Form är något som återkommer i alla våra arbeten. Med Gesällbrev i floristik i ryggen blev steget inte långt till fotostyling och festarrangering.
Numera blir det ett komplement till egna uppdrag, och i samarbete med andra.